6C: Eduvideo

28.01.2018

Zadání

Vyzkoušejte si tvorbu krátkého eduvidea pomocí nástroje Adobe Spark
1. Vstupte do prostředí Adobe Spark
- vyberte vytvořit video
- ze "story templates" vyberte "Teach a lesson"
- pokud chcete, podívejte se na tutoriál - je v něm opravdu snad vše, co v tomto jednoduchém nástroji potřebujete
- prohlédněte si jednotlivé části videa: Overview, Concept, Example, Explanation, You try it, Summary
- pro každou tuto část bude potřeba vytočit video nebo screen obrazovky
2. Tvorba částí videa
- udělejte si přípravu, jednoduchý script ve formě odrážek, myšlenkové mapy, skeče
- každé video musí mít alespoň 30 sekund (dohromady tedy stačí 3 min. video)
- alespoň na jednom z dílčích videí musíte vystupovat vy sami
3. Úprava ve Sparku
- vložte videa do Sparku
- pro dílčí části můžete volit různé Layouty, vkládat text atp.
- video doplňte hudbou - ze sekce Music, či vlastní
- vyberte si jedno téma
4. Publikujte
- vložte video na Youtube (ve vámi preferovaném režimu sdílení)