7C: LMS a Blended Learning

28.01.2018

Zadání:

Vyzkoušejte si 2 rozdílná LMS pro Blended Learning
Na základě tématu, se kterým v průběhu semestru pracujete, zkuste promyslet jednoduchý vzdělávací cíl, způsob jeho naplnění a otestování v LMS Moodle. V Google Classroom si vyzkoušejte zadat jednoduchý, ale smysluplný úkol k tomuto tématu.
V Moodle, do kterého jste přidáni jako vyučující, pracujte v sekci, kterou označíte svým jménem
- do této sekce vložte váš obsah (např. text vztahující se k vašemu tématu, vytvořte nadpis, podnadpisy,...),
- vložte externí prvek pomocí embedu (video, prvek externí služby,...),
- vytvořte alespoň 2 testové otázky libovolného typu v bance úloh, následně vložte test do své sekce.
V Google Classroom vytvořte úkol,
- nastavte termín dokončení,
- přidejte "téma".