9P: Pedagogický avatar

28.01.2018

Zadání:

Zkuste si něco více přečíst o digitálních pedagogických avatarech (botech). Navrhněte k čemu byste ho využili v případě, že byste učili:
a) předmět Informace, komunikace, myšlení na KISKu nebo
b) předmět Digitální kompetence na KISKu nebo
c) chtěli naučit někoho základy tvorby infografiky v neformálním vzdělání. 

Chatbot - praktické využití na KISKu

Ze tří nabízených variant k úvaze jsem si vybral tu, která se týká použití chatbota pro potřeby kurzu Informace, komunikace, myšlení. Nechal jsem se inspirovat jednou z myšlenek v článku 6 Ways Artificial Intelligence and Chatbots Are Changing Education, který vyšel v Chatbotsmagazine.com.

V tomto článku je popsáno šest příkladů využití chatbota ve školském prostředí. Jeden z nich popisuje použitíchatbota jako hodnotitele studentských esejů. Napadlo mě, že by bylo zajímavé využít robota pro hodnocení podcastů (či spíše jejich psaných předloh), které se odevzdávají v průběhu semestru. Jejich hodnocení pak má na starosti nějaký jiný student. Bylo by zajímavé zachovat v prvních letech hodnocení studentem i chatbotem (za podmínky předchozí domluvy na základě které je jasné které ze dvou hodnoceni je směrodatné. K naprogramování. Hatbota by bylo možno využít podcasty a jejich hodnocení z předchozích let. Výhoda tohoto hodnocení - chatbot může výhledově plnohodnotně zastoupit studenty v hodnocení prací. Přidanou hodnotou je moznost srovnání hodnocení ze strany studentů a ze strany chatbotovy.