1P: Popis projektu z oblasti minipočítačů

26.01.2018

Zadání úkolu: Zkuste najít nějaký projekt z oblasti IoT nebo minipočítačů, který má vztah ke vzdělávání a popsat ho. V čem byste ho využili či obohatili? Mají podobné věci podle Vás význam?

Jak jsem postupoval:

 • Pro inspiraci jsem si prošel článek 5 great Raspberry Pi projects for the classroom odkazovaný ve studijních materiálech a podíval na stránky všech projektů.

 • Pak jsem si chvíli jen tak surfoval a googlil. Zaměřil jsem se na jiné platformy minipočítačů, než je Raspberry. Po chvíli jsem se omezil v zásadě na Arduino a Micro:bit.

 • Udělal jsem si jasno v pojmech micro computer a micro controller.

 • Utvrdil jsem se v závěru, že v obecné rovině jsou mi blízké projekty, které jsou zaměřené na děti a které stojí na využití mikropočítače pro výrobu robota (podobný projekt mimo jiné s Micro:bitem rozjíždí na ZŠ Livingston, kde pracuji, kolega Kamil Vašica)

 • Na závěr jsem se ale rozhodl najít jako odpověď na zadání úkolu jiný projekt, protože s tím, že mi dávají smysl projekty " děti vyrábí robota" jsem do plnění úkolu už vstupoval

 • Na co jsem po chvíli narazil? Na projekt věnovaný učitelům, kteří chtějí při vzdělávacích aktivitách pro děti využívat Raspberry Pi. O co šlo? O CPD (Continuing Professional Development) face-to-face kurz v Manchestru, kterého se v roce 2016 zúčastnilo více než 100 pedagogů. Po chvíli dalšího čtení jsem zjistil, že se jednalo o jeden z kurzů Picademy, za kterými stojí (a které certifikuje) Raspberry Pi Foundation. Více o Picademy zde, případně na na Twitteru... #picademy.

 • Popis kurzu - jedná se o dvoudenní akci, která má formu workshopu. Vedle vedení účastníků akce lektory - profesionály je hlavní přidanou hodnotou Picademy setkání s dalšími pedagogy a sdílení informací a zkušeností.

 • Co bych dodal (změnil, vylepšil?)...

  • trochu mě mrzí, že mě to moje hledání nezavedlo dál, než k oficiálnímu vzdělávacímu programu jedné z nejrozšířenějších platforem, na druhé straně to vystihuje pozici (a uživatelskou úroveň), z níž k problematice mikropočítačů přistupuji

  • Tento program mě zaujal tím, že zohledňuje prostředí, v němž učitelé pracují a potřeby, které vyvstávají z jejich běžné praxe.

  • Co bych považoval za vylešení - možnost absolvovat Picademy v ČR (Picademy probíhají v USA a Velké Británii)

  • Nevím, jestli tím zcela naplňuji zadání úkolu, ale jako vylepšení kurzu jsem si nakonec určil možnost srovnání s kurzy dalších platforem (zvolil jsem opět Arduino a Micro:bit) - což není takový problém :) ...pro úplnost přidávám několik odkazů:

  • Odkaz na online kurz Arduina: https://www.thoughtstem.com/arduino-course

  • Odkaz ze stránek Micro:bitu - zdroje pro učitele: https://microbit.org/teach/#resources-section ... najít stránku s informacemi pro učitele bylo složitější, než se dostat k celé řadě připravených materiálů pro výuku s Micro:bitem. Ty počítají s tím, že učitel umí kódovat a jsou detailně zpracovány, rozděleny podle náročnosti, je u nich uveden, předpokládaný věk dětí atd. Jsou trukturovány podle určitého modelu - což je v důsledku při opakovaném využití přehledné.