4P: Testování AR

28.01.2018

Zadání:

Na vlastním (půjčeném) telefonu či tabletu si otestujte vám sympatickou aplikaci pracující s VR. Krátce ji popište, navrhněte její didaktické využití a zkuste zpracovat její jednoduchou SWOT analýzu. 

Vybraná aplikace

K testování aplikace s využitím augmentované reality jsem si vybral Arloon Plants. Jedná se o výukovou aplikaci s herními prvky, která představuje dětem (či dospělým) rostlinnou říši. Formou interaktivního výkladu a průběžného testování se v ní seznámíte s jednotlivými částmi rostlin, způsoby rozmnožování, fotosyntézou, základními biologickými potřebami rostlin, adaptací na různé ekosystémy atd. Prvky augmentované reality slouží jako ozvláštnění a motivační prvek. Na podkladovou kartu "Arloon Card" či jiný zvolený podklad si lze promítat jednotlivé části rostliny, nebo i virtuální rostlinu, kterou si v průběhu dní můžete pěstovat. Váš pěstitelský úspěch si tak můžete např. vyfotit na okně, v lednici, v autě...


Důvod volby

V současnosti v ZŠ Livingston řešíme nastavení nového systému certifikací. Ty vycházejí z pravidel, na jejchž tvorbě se v naší škole podílejí pedagogové i děti. Potřeba certifikací jako nástroje pro formulaci a zhodnocení kompetencí dětí k určitým úkonům vyvstala v tomto školním roce s otevřením druhého stupně. Cílem je zachovat jedna obecná pravidla pro celou školu, ale zohlednit různé potřeby různě starých žáků a žákyň. Vedle certifikací, podle kterých budou děti moci samostatně chodit hrát ping pong, využívat knihovny a trávit čas s digitálními technologiemi, řešíme i certifikaci, která se vztahuje k možnosti trávit čas s některým z našich školních zvířat. V minulém školním roce se po dosud bezproblémovém soužití dětí a zvířátek zkomplikovalo. V Zelené třídě zemřel potkan (a neví se, zda stářím), křečkovi ze Žluté třídy někdo zlomil nožičku, v Oranžové třídě se zaběhl a nikdy nenašel gekončík.

Napadlo mě, zda by péče o virtuálního mazlíčka nemohla být součástí procesu pro udělení certifikace ke kontaktu s živými školními zvířaty. Že Arloon Plants nabízí rostlinku místo zvířátka, beru jako přidanou hodnotu. Naší škole chybí zahrada, kde by bylo možné pěstovat opravdové rostliny.

ISwot analýzu vypracuji se zřetelem jak na tento záměr využití aplikace k procesu certifikování, tak i s ohledem na původní vzdělávací cíle.


S: nástroj s jasně definovanými edukačními cíli

Prvky AR

Zahrnuto testování znalostí

Přitažlivá grafika

Přehledné rozhraní snadné k používání

Lze propojit s výukou cizího jazyka

W: náročné názvosloví v angličtině

AR spíše povahy kosmetického doplňku

O: možnost pro využití při nastavení certifikací

T: ZŠ dá přednost aplikacím zdarma

Shrnutí SWOT

K silným stránkám Arloon Plants určitě patří pěkné zpracování a lákavý vizuál. Využití AR oproti jiným podobně zaměřeným aplikacím určitě přidanou hodnotou. Je jasné, co se máme s aplikací naučit, aktivity nejsou zaměřeny jen znalostně, ale obstojí i hodnocení vycházejícím z kompetenčního modelu (pěstování kompetenčního modelu). Průběžné testování znalostí nutné k postupu na další kroky a témata ved k lineárně, chronologicky, uchopenému procesu. Vedle toho je však možné volit si vždy z několika témat ( v rámci kategorií ekosystém, procesy, struktura, péče o rostlinu a cvičení), jimiž se uživatel může na dosažené úrovni zabývat, což dodává průběhu vzdělávání/hraní dynamiku. V nastavení si lze vedle angličtiny zvolit další čtyři jazyky.

Mezi slabiny jsem zařadil jazykovou obtížnost. Pro uživatele, který není rodilým mluvčím, nebude zpočátku snadné poradit si přinejmenším se slovní zásobou. Hru to dělá přístupnou dětem s určitou jazykovou úrovní. V důsledku to posouvá vstupní věkovou hranici českých dětí směrem nahoru. AR je využita pomérně nedynamicky, slouží pouze ke zpřítomění objektů, s nimiž však, kromě umístění do prostoru, či otàčení v něm, nelze nic dalšího dělat. Na jedné straně to vzhledem k charakteru objektů rostlin stačí, na druhé straně se nabízí srovnání s AR kde herní principy umožňují mnohem rozmanitější způsoby interakce.

Do příležitostí jsem zařadil možnosti, jak aplikaci využít pro vzdělávání způsobem, který nesouvisí s jejím primárním účelem.

  • Aplikaci lze využít i jako doplňující nástroj k výuce cizího jazyka (psaná podoba, tematicky zaměřený slovník).

  • Možnost využít aplikaci jako nástroj, který je součástí našeho modelu certicikací.

Hrozbou, v kontextu využití na ZŠ, je možnost dát přednost nějaké variantě, která je zadarmo (Arloon Plants stojí v v App Storu 79 Kč, v Obchodu Googl uPlay 89 Kč).

Závěr

Aplikaci bych jako nástroj pro výuku biologie klidně zvolil - konečné rozhodnutí by záviselo na tom, jak by mi aplikace obsahem seděla do konkrétního kurikula a formou doplňovala ostatní nástroje. Zohlednit, v pozitivním i negativním smyslu, bych musel nároky na jazykovou úroveň dětí. Před nasazením Arloon Plants jako nástroje, bych si ověřil, zda neexistuje bezplatná varianta. Využití AR by mohlo být důvodem, proč dát této aplikaci přednost před jinými, protože AR určitě zvyšuje míru lákavosti pro uživatele. K možnosti využít aplikaci jako nástroj k procesu konkrétní certifikace na ZŠ Livingston - aplikace z mého hlediska má požadovaný potenciál. Pokud nenajdu bezplatnou variantu (v tomto případě by možná stačilo Tamagotchi :) nabídnu tuto možnost kolegům a v dalším kroku případně i dětem. Angličtina a její úroveň by mohla na naší škole představovat menší problém (máme rozšířenou výuku angličtiny).