VZDĚLÁNÍ

  • V současnosti studuji Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně
  • 2010 Univerzita J. A. Komenského
    obor: Sociální a masová komunikace
  • 2009 Vyšší odborná škola publicistiky
  • 2001 Jazyková škola J. A. Komenského
  • 2000 Gymnázium Čelákovice

KISK

(2014 - současnost)

Kabinet informačních studií a knihovnictví. KISK je součástí Filozofické fakulzy MUNI a pro mě osobně místo, kde nacházím inspiraci
 

CERTIFIKÁT

(2011)

Ve středočeské vědecké knihovně v Kladně jsem absolvoval kurz knihovnického minima. Tím začala má studia knihovnictví.
 

KURZ RESPEKTUJÍCÍ VÝCHOVY

(2015)

Jeden ze zásadních kurzů, bez nichž si neumím představit začátky svého působení na ZŠ Livingston.
 

Učím děti podle pravidel, která se sám snažím dodržovat.

ZKUŠENOSTI

Zvuková a divadelní technika

Po mnohaleté praxi v divadle mám zkušenosti jak s analogovou, tak i digitální technikou

Vzdělávání a technologie

Na KISKu jsem se seznámil s oblastmi informačních věd, jako jsou informační gramotnost, desig informačních služeb a vzdělávání. Nyní experimentuji a dál se učím

Africké bubny

Rytmus se promítá do všech oblastí mého života.

Poslední tři roky učím hrát ostatní. Sám se chci naučit hrát tak, aby to znělo jako déšť.