1C: PLE

28.01.2018

Zadání úkolu:

1. Projděte si kapitolu o osobním vzdělávacím prostředí v knize Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí (s. 12-19).
2. Zamyslete se nad prvky (aplikace, sociální sítě, služby, lidé, atd.), které používáte pro vlastní vzdělávání. Pomoci vám může historie v prohlížeči, či monitor aktivity v počítači.
3. Na základě konektivistického modelu Rity Kop vytvořte vizualizaci vlastního osobního vzdělávacího prostředí. Tzn. ke každé ze 4 fází přiřaďte stěžejní prvky, které v ní využíváte. Inspirovat se můžete staršími vizualizacemi PLE na wikispaces. Zpracování je na vás, ale doporučujeme upřednostnit myšlenkovou mapu před seznamem.
4. K vaší vizualizaci připojte krátkou reflexi a možnosti zlepšení. Např. "osobně bojuji s fází sdílení, pomoci by mi mohlo například automatické tweetování mých článků nebo pevný čas určený pouze této činnosti".